İşte Türkçe Programımız

Ayın sonunu zor getirmelere…
Aşırı yüksek kiralara…
Hastalık sigortası ödemelerindeki artışa…
Hava ve ses kirliliğine ve yetersiz TPG hizmetlerine birlikte son verelim…

 

Ensemble à Gauche ile hayatı değiştirmek mümkün!

Herkesin yararlanabileceği kamu hizmetlerinin genişletilmesi, sosyal haklarımızın güçlendirilmesini, yeni iş alanlari yaratılmasını, şehrimizde yaşayanların hayatlarını iyileştirecek makul kiralarla konut inşa edilmesini istiyoruz. Liste 1 için oy kullanmak, Cenevre nüfusunun coğunluğunun günlük yaşamını iyileştirmeye, bir avuç tuzu kurunun ayrıcalıklarına son vermeye ve toplumsal adaleti sağlamaya oy kullanmak demektir.

Çalişma
– Kanton düzeyinde asgari ücretin ayda  4200.– olarak uygulanmasi.
– 1500 işin yaratılacağı sosyal ve çevreci bir acil plan uygulaması
– Toplumun kontrolsuz «überleştirilmesine» dayalı çalışanların iş ve yaşam koşullarının gerilemesine karşı hakların güçlendirilmesi için mücadele etmek


Sağlık

– Diş bakımı masraflarının ödenmesi  için, kanton düzeyinde bir sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi
– Evlerin %10 gelirine denk düşecek şekilde (nüfusun %50 sini içeriyor) hastalık sigorta primlerinde tavan fiyat  uygulaması
– Şehir dışındaki Komünlerde ve mahallelerde ücretsiz sağlık bakımı birimleri oluşturulması


Konut

– Tüm kiraların derhal % 8 düşürülmesi
– Yüksek kiraların kontrol altına alınması ve makul kiralarla yeni binaların inşa edilmesine öncelik verilmesi
– Herkesin ulaşabileceği evlerin finansmanı için devlet emeklilik kasasına alanlar verilmesi.


Kadın hakları

– Kadın ve erkek arasında ücret eşitliğini sağlamak ve işverenler üzerindeki kontrolleri ve yaptırımları arttırmak
– İş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek için ücretsiz kreş ve parascolaire.
– Kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kuruluşlarla birlikte bir eylem planı


Toplu taşima

– TPG hizmetlerinin iyileştirilmesine ve bilet fiyatlarının düşürülmesine öncelik verilmesi
– Gürültü normlarının aşıldığı her yerde saatte 20 km ya da 30 km alanlarinin yaratılması
– Güvenli bisiklet yollarının yapımının geliştirilmesi


Finans

– BCGE yi kurtarmak amaçli bu bankaya verilmiş 3 milyarlık borcun devlete geri ödenmesi
– Büyük şirketlerin karlarının vergilendirilmesinin yarı yarıya düşürülmesine HAYIR!
– Büyük aksiyon sahiplerinin paylarının % 100 üzerinden vergilendirilmesi: Tıpkı tüm diğer gelirlerde (çalışanların ve emeklilerin maaşlarında) olduğu gibi

Comment voter pour renforcer EàG?


Chaque suffrage de liste compte: nous appelons donc, non pas au soutien de tel ou tel candidat-e, mais au vote de liste, pour la LISTE 1 – Ensemble à Gauche.

En élisant le Grand Conseil, vous pouvez faire deux choses :

1. PRINCIPALEMENT, DÉCIDER DU NOMBRE DE SIÈGES AU PARLEMENT DONT DISPOSERA LA LISTE QUI DÉFEND LE MIEUX VOS IDÉES
Pour renforcer Ensemble à Gauche, il faut utiliser le bulletin de vote n° 1 préimprimé avec le nom Ensemble à Gauche ou un bulletin vierge (dit « of­ficiel », sans nom de liste) en y écrivant « Liste n°1 – EàG » en titre. Vous partez ainsi en donnant 100 suffrages de liste à Ensemble à Gauche, ce qui est déterminant pour la répartition des sièges.

2. FAVORISER VOS CANDIDAT·E·S PRÉFÉRÉS
Vous pouvez dans ce but ajouter (ou biffer) librement des candidat·e·s pour favoriser les un·e·s ou les autres en fonction de vos critères. Mais n’oubliez pas le point principal ci-dessus à savoir la présence du nom EàG et du numéro de liste 1 en haut, pour que votre bulletin « pèse » le 100 % des suffrages auxquels vous avez droit…

Enfin, pour l’élection au Conseil d’Etat, cochez simplement les noms de nos trois candidat·e·s: Jocelyne Haller · Salika Wenger · Jean Burgermeister.

Voter ENSEMBLE À GAUCHE – LISTE N° 1, c’est garantir et renforcer une présence et une résistance indispensables au parlement!